Soy un hombre

2006. 1’28”

Sinopsis:

El rostro de distintas mujeres, fundidas sucesivamente unas en otras, da pie para hablar del concepto humano definido histórica, educativa e institucionalmente como exclusivamente masculino. La participación nominal del género femenino en el mundo, manipulada por la hegemonía cultural del hombre, es la denuncia que se realiza en “Soy un hombre”. Una vez más aparecen en este trabajo temas como son la pérdida de identidad, de espacio social, la necesidad de respeto desde la diferencia, y el rechazo a la invisibilidad administrativa. Una revisión de conceptos culturales donde la identidad femenina no existe ya que es equiparada al hombre sin tener en cuenta la igualdad de los derechos ni sus diferencias.

eusk

Hainbat emakumeren aurpegi hurrenez hurren urtzen dira elkarren gainean, eta horrek bide ematen du historian, hezkuntzan eta instituzionalki definitu den gizakiaren kontzeptuaz hitz egiteko, esklusiban gizonezkoa dena. “Soy un hombre” lanean, salatu egiten da emakumezko generoak izenez munduan parte hartzen badu ere, gizonaren kultur hegemoniak manipulatzen duela. Berriz ere, lan honetan hainbat gai agertzen dira, hala nola identitatearen galera, gizarte espazioa, desberdintasunetik errespetuaren beharra, eta administrazioan ikusiak ez izatearen arbuioa. Hainbat kultur kontzeptu berrikusten dira, non ez baita emakumezko identitaterik existitzen, gizonarekin baliokidetzen baita, desberdintasunak eta eskubide berdintasuna kontuan hartu gabe.