MANIFIESTO I; Derrotada pero no rendida

2013. 3’55”

Sinopsis:

Se presenta un personaje anónimo en un espacio neutro (¿el cubo blanco?), moviendo unas peanas sin conseguir, al parecer, nada. La lucha, mover, generar, aunque parezca no conseguir nada, se consigue, poco a poco, en movimiento constante. Grabación simultánea a dos cámaras, dos puntos de vista de una misma situación, la realidad tiene siempre distintas visiones; la subjetividad.

Manifiesto I y Manifiesto II, nos remite a aquellos manifiestos a través de los cuales un grupo de artistas con unos ideales similares, mostraban sus intereses y preocupaciones, y que encontraron su mayor esplendor durante las denominadas Vanguardias Históricas.

eusk

Pertsonaia anonimo bat espazio neutro batean aurkezten da (kubo zuri bat?), idulki batzuk mugitzen, itxura batean ezer ez lortu gabe. Borrokatzea, mugitzea, sortzea… ematen du ez dela ezer lortzen, baina pixkanaka, lortzen da, mugimendu etengabean. Bi kameraren bidezko aldibereko grabazioa da, egoera beraren bi ikuspuntu dira. Errealitateak, izan ere, ikuspegi desberdinak ditu beti. Subjektibitatea.

 “Manifiesto I” y “Manifiesto II” artelanek gogora ekartzen dizkigute antzeko idealetako artista taldeek beren interes eta kezkak agertzeko egiten dituzten adierazpenak. Abangoardia Historikoak direlakoetan izan zuten beren une emankorrena.