KILL YR IDOLS

1996. 3´50”

https://www.hamacaonline.net/titles/kill-your-idols/

Sinopsis:

En esta vídeo-acción, la artista, desafiante, mirando a cámara, procede a empapelarse el rostro con titulares recortados de la prensa femenina. La sencillez del acto, concentrado, despojado de sofisticación, y sin concesiones a cualquier estilización que hipnotice nuestra mirada, concede a la pieza un tono de crudeza y rebelión que perturba al espectador, logrando a la perfección sus objetivos: denunciar el modo en que los discursos imperantes, emitidos por los medios de masas, «nos taponan», impidiéndonos ver más allá, mientras proponen una idea del cuerpo y de la feminidad que en muchas ocasiones sigue asentando valores conservadores. Es interesante detenerse en los titulares que cubren la cara de la artista en esta acción, la mayoría aluden a la psicología femenina, a sus retos, a sus supuestas inseguridades para integrarse socialmente; incitándonos a progresar, a mejorar; incluso algunas frases critican las desigualdades de género imperantes y la tiranía que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer.

eusk

Bideo ekintza honetan, artistak, kamerari desafioka begira, emakumezko prentsatik ebakitako lerroburu edo titularrekin biltzen du bere aurpegia. Ekintza soila da, kontzentratua, sofistikaziorik gabea, eta ihes egiten dio gure begirada liluratu dezakeen edozein estilizaziori. Hartara,  gordintasun eta errebolta isuri bat dario piezari, eta horrek ikuslea asaldatzen du, eta ezin hobe lortzen dira bilatutako helburuak: salatzea diskurtso nagusiek, masa hedabideen bitartez, «tapatu egiten gaituztela», urrutiago ikustea eragotziz. Aldi berean, askotan, proposatzen diguten gorputzaren eta feminitatearen ideiak balio kontserbadoreak finkatzen ditu oraindik ere. Interesgarria da ekintza honetako artistaren aurpegia estaltzen duten lerroburuei erreparatzea: gehienetan, emakumeen psikologia aipatzen dute, emakumeen erronkak, gizarteratzeko dituzten ustezko segurtasun faltak, aurrera egitera, hobetzera, zirikatzen gaituzte. Are, esaldi batzuek nagusi diren genero desberdinkeriak eta emakume gorputzaren gaineko nagusikeria kritikatzen dituzte.