CAPTURAS 02

2013. 1’52”

Sinopsis

El sonido inicial es una constante en estos dos proyectos, Capturas 01 y Capturas 02. Aquí, la primera secuencia, pese a ser una escena cotidiana, remite al movimiento frenético de una picadora de carne, aunque se trata del sonido de un tren. La segunda parte muestra otra vez, al igual que en Capturas 01 una situación cercana, mediante una acción repetida y aceptada socialmente, junto con textos que refuerzan y cambian de significado a las mismas, incluso llegando a un juego de opuestos.

Se aborda el papel de la mujer, condenada a casarse y procrear como único fin y aspiración en la vida. La imagen que está siendo tomada mostrará una composición idílica que en el futuro será así recordada. 

eusk

Hasierako soinua behin eta berriz agertzen da “Capturas 01” eta “Capturas 02”bi proiektuetan. Hemen, lehendabiziko sekuentziak, eguneroko eszena bat izan arren, haragia txikitzeko makinaren mugimendu zorabiagarria ematen du aditzera, tren baten hotsa izan arren. Bigarren zatian, berriz ere, “Capturas 01”proiektuan bezala, egoera hurbil bat erakusten da, ekintza errepikakor eta sozialki onartu baten bitartez. Aldamenean ditu ekintzaren esanahia sendotzen eta aldatzen duten testuak, muturren arteko joko batera helduz.

Emakumearen rola aztertzen da, ezinbestean ezkondua eta ugaltzera emana haren bizitzako helburu eta aspirazio bakar gisa. Hartzen den irudiak konposizio idiliko bat erakutsiko du, etorkizunean gogoratua izango dena.