CUL DE SAC

2013. 9’07”

Sinopsis:

La expresión callejón sin salida es generalmente usada como metáfora para indicar algún pensamiento o acción que no conduce a ninguna parte, o una situación difícil de resolver: aquí nos encontramos con imágenes de feria acompañadas de textos que las vinculan a instituciones culturales: hablamos de la espectacularización de la cultura. Las industrias culturales desarrollan su trabajo de manera piramidal, excluyendo el flujo horizontal, así como toda posibilidad de cualquier actitud crítica: solo está interesada en el espectáculo, el consumo y la marca.

eusk

“Kale itsu bat” esamoldea, gehienetan, erabiltzen da inora ez daraman pentsamendu edo ekintza bat adierazteko, edo konpontzen zaila den ataka bat: hemen, feriako irudiak aurkituko ditugu, aldamenean dituztela irudiok kultura erakundeekin uztartzen dituzten testuak. Kultura ikuskizun bihurtzea esan nahi dugu. Kultura industriek era piramidalean egiten duten lan, fluxu horizontala baztertuz, baita edozein jarrera kritikoren aukera ere: soilik interesatzen zaie ikuskizuna, kontsumoa eta marka.