ESTO PASA MUCHO

2000. 2’18”

https://www.hamacaonline.net/titles/esto-pasa-mucho/

Sinopsis:

Diálogo entre distintos tipos de mujer a través de testimonios narrados en voz en off y primera persona sobre sus satisfacciones y los diferentes roles que desempeñan en su vida privada. Mientras, la imagen desenfocada muestra a una ama de casa que se mueve, ordena y limpia el hogar.

Imágenes cotidianas borrosas de una mujer deambulando por el hogar y llevando a cabo las tareas domésticas. Voz en off de una mujer relatando distintos casos de vida entre unas amigas, cada una tiene un rol por el que está orgullosa. Logros y bienestar no consensuados por el colectivo femenino, ya que de lo que presume una es lo que rechaza la otra y viceversa. La mayor parte de ellas sufre una automarginación en el entorno doméstico, de la que presumen como ideal del bienestar.

eusk

Emakume mota desberdinen arteko elkarrizketa da, off-ean eta lehenengo pertsonan kontatutako testigantzen bidezkoa. Horietan, emakumeak bizitza pribatuan dituzten pozez eta askotariko rolez mintzatzen dira. Bitartean, irudi desfokuratuak etxeko andre bat erakusten du, etxea mugitu, txukundu eta garbitzen duena.

Emakume baten eguneroko irudi lausoak, etxetik ibiltzen eta etxeko lanak egiten. Emakume baten off ahotsak emakume adiskide batzuen arteko bizi kasu desberdinak kontatzen ditu; bertan, emakume bakoitzak rol bat du, eta harro dago horretaz. Lorpen eta ongizate horien gainean ez dago adostasunik emakumezkoen kolektiboan. Izan ere, batek zer goresten duen, besteak arbuiatu egiten du, eta alderantziz. Emakume gehienek beren burua baztertzen dute etxe ingurunean, baina harrotu egiten dira horretaz, ongizatearen idealtzat jotzen duten neurrian.